1
  • Mahirishi Patanjali

  • T Krishnamacharya

  • Mahirishi Gheranda

  • Shiva