1
  • Maharishi Gheranda

  • Matsayendranath

  • Gorakshanath

  • Mahirishi Patanjali